historien bag AMOK

HISTORIEN BAG AMOK

AMOK, Aalborg Motions Klub, blev stiftet i 1993 af en lille flok inkarnerede motionsløbere, der havde en vision for, hvordan en løbeklub for motionsløbere skulle se ud:

Det handlede om en klub, hvor samlingspunktet selvfølgelig var at løbe, men at dette skulle ske i et fællesskab med fokus på det sociale og at der var plads til alle, uanset hvilken baggrund man havde eller hvilken fysisk form, man var i. Der skulle være plads til alle.

Nedenfor er sakset fra AMOK’s jubilæumsskrift 1993-2003 skrevet af Dorrit og Thor Wendt Jensen.

“AMOK blev stiftet 2. februar 1993.

Hvem var med
8 medlemmer fra AAK: Jan Andersen, Else og Henrik Søgaard, Steen og Joan Saaby, Mogens Christensen, Dorrit og Thor Wendt Jensen.

Inden starten
Vi kunne jo alle tage skoene på og løbe hjemme fra fordøren, men var det det vi ville? Nej, vi ville jo fællesskabet, som findes i en klub. Derfor blev vi enige om at starte “vores” egen klub.

Selve starten
Vi holdt stiftende generalforsamling 2. februar 1993. I ugerne inden havde vi fået lavet et udkast til klubbens love, så det var på plads.
Formanden fortæller

Da klubben var stiftet, var der mange ting, der skulle laves. Vi skulle lave løbsruter, finde et sted hvor vi kunne klæde om og bade. Vores valg blev Idrætshallen, Østre Allé, som DGI ejede. Vi startede med at melde os ind i DGI, hvor konsulent Jette Christensen var en stor hjælp i starten, med mange praktiske ting. I løbet af 1993 fik vi OK på at måtte bruge Idrætshallen til vores aktiviteter. Så følte vi, at vi var en rigtig klub med fast tilhørssted.

AMOK’s målsætning
Klubbens målsætning har altid været at få så mange som muligt ud at løbe. Det holder vi stadig “fast” ved. AMOK har plads til alle løbere – lige fra begynderen til den erfarne. Vi har et korps af træningshjælpere, der står for henholdsvis opvarmning og “indslusning” af nye løbere på ruterne og i fællesskabet.”

Tilføjelse:
Thor var klubbens formand fra starten i 1993 til sin død i maj 2005. Han var en ildsjæl der brændte for klubben og var sammen med Dorrit primus motor i at bygge den op helt fra bunden. Deres holdninger præger klubben i dag.

Efter 3-4 års levetid kom klubben op på ca. 130 medlemmer, og det tal var nogenlunde konstant frem til 2003.

I de seneste år er medlemsantallet steget, i oktober 2005 er vi over 160 medlemmer. Det sætter sit præg til vore fællestræninger, hvor vi ofte er 50-60 deltagere. Vi forsøger dog at sørge for at den enkelte ikke bliver væk i mængden, bl.a. via vores hjælperordning.

AMOK fik i 2004 sit “eget” motionsløb, nemlig Havnestafetten. Formålet var at lave et godt løb, hvor vi kan vise noget af det vi synes AMOK står for.

I 2005 kørte projektet “Kom i form” af stabelen. Projektet blev startet op for at få flere folk i gang med at løbe. Vi vurderer at det blev gennemført med succes, og det har givet klubben en endnu bredere profil.

Klubben er fra starten drevet 100% på frivillig basis. Det betyder også at mange medlemmer er involveret i klubbens aktiviteter, og giver en hånd med.

Medlemmerne er en bred og varieret skare af både mænd og kvinder i forskellige aldre og træningstilstande.

Udpluk fra historien:
1993: AMOK stiftes.
1993: AMOK (klubbladet) udkommer for første gang
1993: Hjælperordningen etableres
1993: Madaftenerne startes op
1995: Klubbens nuværende logo tegnes af Anders Jeppesen
1997: AMOK’s slagsang forfattes af Laurits Høeg
1998: Klubstævnet afholdes for første gang
1999: Klubben får sin første hjemmeside
2001: Vi får vores eget klublokale i Idrætshallen
2003: AMOK fylder 10 år – det markeres med en stor bespisning
2004: Havnestafetten har premiere
2005: “Kom i form” startes op for første gang
Klubbens historie frem til 2003 er detaljeret beskrevet i AMOK’s jubilæumsskrift 1993-2003.