hjælperordning

AMOKs hjælperordning

Vi har i AMOK ca. 15 træningshjælpere. En træningshjælper er en person, som har til opgave at hjælpe med at få træningen afviklet. På hver træningsaften (tirsdage og torsdage) er der to træningshjælpere på vagt.

Der laves en plan for hvert kvartal, så alle ved, hvem der er hjælper på en given aften. Da det er meget vigtigt, at man varmer op, inden man begiver sig ud på løbeturene, leder den ene træningshjælper opvarmningen, der er af ca. 10 minutters varighed. Herefter giver han/hun de informationer, der måtte være om arrangementer, løb m.m.

Da det ligeledes er meget vigtigt, at nye løbere bliver “sluset” ind i fællesskabet, har den anden hjælper som sin fornemste opgave at tage sig af nye, så de lærer ruterne af kende. Ligeledes informerer hjælperen de nye om klubben og de øvrige aktiviteter. Er der løbere, som f.eks. vil prøve en længere rute, følges træningshjælperen også med denne og viser vejen. Vi har det princip, at ingen skal løbe alene, med mindre han/hun selv ønsker det. Vore træningshjælpere er meget forskellige, dels herrer men også damer i forskellig alder og træningstilstand.

Vort vagtskema sikrer, at vore hjælpere altid er forberedte på at “have vagten”, omvendt vil de nye løbere hver gang træffe en ny hjælper og på den måde hurtigt lære flere i klubben at kende.

Hjælperne er klubbens ansigter til træningen, og de er typisk de første fra klubben nye løbere stifter bekendtskab med. Det er derfor en primær opgave at:

  • byde nye løbere velkomne og sluse dem ind i fællesskabet fx ved at koble dem sammen med løbere med samme hastighed og distance
  • følge dem rundt, så de lærer ruterne at kende
  • at give dem relevant information om AMOK og klubbens kultur
  • at give dem et klubblad og foldere med ruter osv.
  • i det hele taget sørge for at nye løbere bliver taget godt imod

Derudover er det hjælpernes opgave at:

  • stå for fælles opvarmning, og foretage inddeling i grupper efter distance og hastighed
  • formidle information om klubbens egne og øvrige lokale arrangementer
  • opfordre til at overholde færdselsreglerne og i øvrigt tage hensyn og være agtpågivende.

Førstehjælperens opgaver

Førstehjælperen møder ca. 15 minutter før træning og orienterer sig om hvilken rute der skal løbes.

Spotter sammen med andenhjælperen om der skulle være nye løbere. Tager imod de nye, giver dem infomationsterialer og viser dem rutekortene.

Når det er tiden byder førstehjælperen velkommen til træning.

Han/hun spørger om der er nye løbere til stede, i så fald bydes disse velkomne og henvises til andenhjælperen.

Han/hun spørger om der er løbere, der ikke har nogen at løbe sammen med. Hvis tilfældet parres disse med andenhjælperen eller erfarne løbere, hvis distance er passende.

Førstehjælperen fortæller hvilken rute der skal løbes, henviser nye løbere til rutekort i medlemslokalet

Førstehjælperen giver meddelelser om evt. kommende aktiviteter og spørger om der er andre der har nogle informationer der skal gives.

Herefter opvarmes løberne i ca. 5 – 10 min. Kegler står i klublokalet.

Efter endt opvarmning råber 1. hjælperen rutelængderne op og evt. viser nye tilrette.