hjælperordning

AMOKs hjælperordning

Vi betragter os selv som et løbefællesskab og social løbeklub.

Da vi træner på faste tidspunkter for at vi ved hvornår vi kan mødes har vi organiseret os en smule for at have lidt styr på  træning og velkomst til nye medlemmer.


Vi har i AMOK ca. 15 træningshjælpere. En træningshjælper er en person, som har til opgave at hjælpe med at få træningen afviklet. På hver træningsaften (tirsdage og torsdage) er der to træningshjælpere på vagt.

Vi laver en plan for hvert kvartal, så alle ved, hvem der er hjælper på en given aften. Da det er meget vigtigt, at man varmer op, inden man begiver sig ud på løbeturene, leder den ene træningshjælper opvarmningen, der er af ca. 10 minutters varighed. Herefter giver han/hun de informationer, der måtte være om arrangementer, løb m.m.´

Planen og hvilken rute vi fortrinsvis løber en aften kan du ser her til højre på siden.


Det er meget vigtigt, at nye løbere bliver “sluset” ind i fællesskabet, så 2. hjælperen har  som sin fornemste opgave at tage sig af nye og løbe med dem og få dem sluset sammen med AMOKere ude i sporet.


Så …

Første gang så kom lidt i god tid, og find os lige indenfor til højre i hallens “entre”. Spørg efter en hjælper.

Så kan vi som en start lige tage en snak med dig inden træning så vi sammen kan finde ud af …

 • hvad du gerne vil
 • hvad dine løbererfaringer er tidligere
 • hvordan det evt ser ud med (gamle) skader
 • hvad dine løbedrømme
 • hvilke mål du vil forfølge

Det kan være alt fra at kunne løbe 10 km og op til feks “mit første maraton”.

De første gange vil en hjælper løbe sammen med dig for at vi sammen kan komme lidt videre med dit løb. Vi vil – sammen med dig – prøve at hjælpe dig igang med et uformelt forløb og sætte dig sammen med ligesindede AMOKere der løber på samme niveau som dig.

OG så er du pludselig godt igang med at løbe 🙂

Vi har det princip, at ingen skal løbe alene, med mindre han/hun selv ønsker det.


Hjælperne er klubbens ansigter til træningen, og de er typisk de første fra klubben nye løbere stifter bekendtskab med. Så hjælperne skal

 • byde nye løbere velkomne og sluse dem ind i fællesskabet fx ved at koble dem sammen med løbere med samme hastighed og distance
 • følge dem rundt, så de lærer ruterne at kende
 • at give dem relevant information om AMOK og klubbens kultur
 • i det hele taget sørge for at nye løbere bliver taget godt imod

Derudover er det hjælpernes opgave at:

 • stå for fælles opvarmning, og foretage inddeling i grupper efter distance og hastighed
 • formidle information om klubbens egne og øvrige lokale arrangementer
 • opfordre til at overholde færdselsreglerne og i øvrigt tage hensyn og være agtpågivende.

HUSK:  Vi er en social klub så alle AMOKere vil gerne snakke med “nye løbere”.


Førstehjælperens opgaver

Førstehjælperen møder ca. 15 minutter før træning og orienterer sig om hvilken rute der skal løbes.

Spotter sammen med andenhjælperen om der skulle være nye løbere. Tager imod de nye, giver dem infomationsterialer og viser dem rutekortene.

Når det er tiden byder førstehjælperen velkommen til træning.

Han/hun spørger om der er nye løbere til stede, i så fald bydes disse velkomne og henvises til andenhjælperen.

Han/hun spørger om der er løbere, der ikke har nogen at løbe sammen med. Hvis tilfældet parres disse med andenhjælperen eller erfarne løbere, hvis distance er passende.

Førstehjælperen fortæller hvilken rute der skal løbes, henviser nye løbere til rutekort i medlemslokalet

Førstehjælperen giver meddelelser om evt. kommende aktiviteter og spørger om der er andre der har nogle informationer der skal gives. Det kan være alt fra fødselsdagsflødeboller efter træning til arrangementer mm. Alt er velkommen.

Herefter opvarmes løberne i ca. 5 – 10 min.  og derefter finder vi sammen med dem vi vil følges ad på dagens tur.