Egon: “Vi har en plan” …

Egon: “Vi har en plan”…

I 2019 er det primært Michael Folkersen der står for træningen.

  • intensiv intervaltræning en gang om ugen
  • en normal tur en gang om ugen
  • en længere/lang tur en gang om ugen

Interval træningen er normalt 4-5-6 intervaller fra 1000m til godt 1400m. Vi holder os fra korte eksplosive intervaller (som i 10-20-30).

Det har indtil nu betydet at – så vidt kan se – har vi undgået skader.

Den normale tur er en resitutionstur

Og den lange tur danner ligesom “sejhedsfundamentet” for at kunne løbe langt.

Vi skal have en eller to  ture inden Hamburg op imod 30 km. 

Det er planen at vi tager en ekstra time efter de to timer i roligt tempo om søndagen. Den ekstra time skal være i dit maraton tempo.

Husk det skal være træning og ikke en udfordring. Brænder du 110% igennem en gang om ugen kan du risikere at det “giver for lidt”

Variation er vigtigt. Løber du det samme hver uge vænner kroppen sig til det. Udfordringen  ligger i at løbe forskelligt – som vi også gør under vores intervaltræning.

Derfor ikke samme interval og samme lange tur hver uge.

Tempoet er også ret vigtigt. Løber du for stærkt slider du dig selv og din kondition ned. Løber du for langsomt får du for lidt ud af.

En tommelfingerregel siger du skal løbe en del af den lang tur ca 20-30 sekunder langsommere pr km end du regner med at løbe  M i. Så vil du løbe 5 min 30sek pr km til maraton ja så skal du løbe halvdelen lange tur i små 6 min pr km og halvdelen i dit maratontempo. DET ER RET VIGTIGT.

Du kan selv finde/rege din optimale/realiske tid her.

Man siger at man skal kunne snakke nogenlunde fornuftigt under turen.

Vores alles opgave

For at dette skal lykkes skal vi hver især prøve at komme med et realistisk bud på sluttid og derved også et bud på den hastighed du vil løbe den lange tur i. Det kan betyde at vi kommer til at dele os lidt op og løbe sammen med andre med ca samme sluttid.

Lad os se på det. Husk målet er at gennemføre. Det er 1000 gange bedre at komme i mål på en realistisk tid end at lægge ud med en urealistisk tid. Det kan jo ende med man slet ikke  kommer i mål.

Så tænk lidt over hvad du vil løbe efter af sluttid. Så vil vi prøve at få det lidt koordineret.

c ju