Bestyrelsen

Bestyrelsen kan kontaktes på email amok-bestyrelse@googlegroups.com


Bestyrelse valgt 2018

Der blev på generalformsamlingen valgt ny bestyrelse der efterfølgende konstituerede sig:

 • Jens Dalsgaard Nielsen  – formand
 • Marlene Leigh Andersen  – næstformand
 • Susanne Stamhus – kasser
 • Michael Harder
 • Jette Grønhøj
 • Helle Hastrup
 • Supplant Jim Jensen

fra venstre mode højre: Susanne, Michael, Jens, Helle, Jette, Marlene ( (C) AMOK 2018)


Bestyrelse valgt 2017

Der blev på generalformsamlingen valgt ny bestyrelse der efterfølgende konstituerede sig:

 • Jens Dalsgaard Nielsen  – formand
 • Marlene Leigh Andersen  – næstformand
 • Susanne Stamhus – kasser
 • Michael Harder
 • Carsten Jacobsen
 • Bjarne Lund
 • Supplant Finn Lund Lauridsen

Bestyrelse valgt januar 2016

Der blev på generalformsamlingen valgt ny bestyrelse der efterfølgende konstituerede sig:

 • Michael Harder – formand
 • Jens Dalsgaard Nielsen – næstformand
 • Susanne Stamhus – kasser
 • Helle Norvin (udtrådt sommeren 2016)
 • Carsten Jacobsen
 • Marlene Leigh Andersen
 • Bjarne Lund

Bestyrelse valgt januar 2015

På bestyrelsesmødet i maj blev bestyrelsen konstitueret således

 • Formand: Michael Harder
 • Næstformand: Jens Dalsgaard Nielsen
 • Kasserer: Jan Andersen
 • Øvrige medlemmer: Finn Lund Lauridsen, Charlotte Kristensen, Susanne Stamhus